Jongeren vragen VN naar meer actie

21 oktober 2020

Jongeren vragen VN naar meer actie tegen ongelijkheid, klimaatverandering, voor solidariteit en een permanente stoel aan tafel. 
Nederlandse delegatie overhandigt namens jongeren wereldwijd ‘Hague Youth Manifesto’ aan VN nu organisatie 75 jarige verjaardag viert

Zaterdag 24 oktober 2020 is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werden opgericht. In het Vredespaleis neemt tijdens het event ‘Shaping Our Future Together’ de president van het Internationaal Gerechtshof, rechter Abdulqawi A. Yusuf, het Hague Youth Manifesto in ontvangst. Jongeren van over de hele wereld gaven input voor het manifest. Het is een antwoord op de oproep van de Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres, en sluit aan bij de 16e duurzame ontwikkelingsdoelstelling (vrede, justitie en sterke publieke diensten). RNW Media draagt bij door ook jongeren uit Jemen
hun stem te laten horen tijdens het event.

De jongeren geven hun mening over hoe de VN en andere internationale instellingen hen kunnen ondersteunen bij het opbouwen van een vreedzame samenleving de komende 25 jaar (wanneer de VN 100 wordt). Wat zijn hun uitdagingen en welke steun hebben ze nodig van de internationale gemeenschap om die uitdagingen het hoofd te bieden? Wat kan de VN doen om meer jonge stemmen op te nemen?

Om deze zeer belangrijke vraag te beantwoorden, hebben we de uiteenlopende stemmen van zoveel mogelijk jonge mensen nodig, wereldwijd. Daarom laat RNW Media via videoverbinding jongeren aan het woord uit Jemen. Zij delen hun ideeën over wat nodig is voor de toekomst van hun land.

Hague Youth Manifesto
Op zaterdag 24 oktober krijgen de Nederlandse VN-jongerenvertegenwoordiger Mert Kumru en vijf uitgekozen studenten van Dalton Den Haag, Roc Mondriaan, De Haagse Hogeschool, Universiteit Leiden en de United Nations University – MERIT de eer om het Hague Youth Manifesto te overhandigen in het Vredespaleis. Ter inleiding gaan ze in gesprek met president Yusuf en minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Ze zullen een krachtige vraag uiten naar actie tegen ongelijkheid, klimaatverandering, voor meer solidariteit en een permanente stoel aan tafel bij de VN.

Het Hague Youth Manifesto is de interpretatie van de oproep van de Secretaris-Generaal van de VN; António Guterres. Naar aanleiding van haar 75-jarig bestaan wil de VN jongeren een stem geven in hun toekomst en het daar bijbehorende internationale beleid. Jongeren van over de hele wereld hebben input gegeven voor het manifest via de landelijke vertegenwoordigers en een wereldwijde enquête. Met deze input zijn de Nederlandse jongeren vertegenwoordiger Mert Kumru en een dwarsdoorsnede van Nederlandse studenten aan de slag gegaan. Zij zijn begeleid door professor VN-studies Alanna O’Malley
met de steun van veel betrokken organisaties. Jongerenvertegenwoordigers wereldwijd vonden het gerechtvaardigd om het manifest naar Den Haag te vernoemen.

Het Internationale Gerechtshof, gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag is het enige VN hoofdorgaan
buiten New York. Den Haag is wereldwijd bekend als de internationale stad van vrede en recht. Hier werken duizenden mensen iedere dag aan een betere wereld. Het manifest wordt alleen in Den Haag aan de VN aangeboden.

Online event
De dialoog ‘Shaping Our Future Together’, waarin het manifest wordt aangeboden, wordt uitgezonden met een online livestream. Videoboodschappen van Guterres en de door hem aangestelde Youth Envoy, Jayathma Wickramanayake en korte toespraken van de president en de minister leiden het gesprek in. Hierin wordt geduid waarom de VN voor toekomstgerichte activiteiten kiest en jongeren oproept na te denken hoe de wereld er over 25 jaar uit zou moeten zien. Een visie voor 2045 en concrete doelen zijn daarbij nodigwaarbij de prioriteiten uit de Global Youth Strategy van de VN leidend zijn.

In het programma volgt ook een opvoering vanuit het #UnitedMusic75 project door harpiste Lavinia Meijer en Haags Vrijheidsambassadeur Leila Prnjavorac. Burgemeester van Den Haag Jan van Zanen zal het slotwoord nemen en na afloop wordt het Vredespaleis blauw verlicht. De stream is online te volgen vanaf 17.30 uur.

Project Peace & Justice
Deze online dialoog wordt georganiseerd door het Haagse project Peace and Justice. Een netwerk waaraan 180 organisaties verbonden zijn en opgezet als initiatief van het ministerie  van Buitenlandse zaken en Gemeente Den Haag. Hague Talks, Hague Manifesto en
UnitedMusic75 zijn projecten van de netwerkorganisatie. Medewerking aan de dialoog
‘Shaping our Future together’ geven Internationaal Gerechtshof, het VN-Regionaal
informatiecentrum, Chair of UN Studies, United Nations University-MERIT en RNW Media.
Noot voor de redactie:
Vanwege covid-19 maatregelen is het helaas niet mogelijk de dialoog fysiek bij te wonen.
Pers kan online meekijken op de stream. Foto- en videomateriaal is na afloop verkrijgbaar.
Het Hague Youth Manifesto is op aanvraag onder embargo te verkrijgen. Voor interviews,
achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met Pieter Verbeek, interim persvoorlichter
RNW Media via 06-36309106 of [email protected].
Over RNW Media
RNW Media is uitgegroeid van een internationale omroep (Radio Nederland
Wereldomroep), die meer dan 70 jaar geleden werd opgericht, tot een innovatieve startup
die digitale media gebruikt om sociale verandering te bevorderen. We ondersteunen
onafhankelijke bloggers en online journalisten en brengen jonge mensen samen op digitale
platforms zoals websites, WhatsApp, Facebook en Twitter. Via deze kanalen krijgen de
jongeren betrouwbare informatie. We bieden daar een veilige omgeving waar ze met elkaar
een constructieve dialoog aan kunnen gaan.
www.rnw.org