Nieuw project geeft vrouwen weer veilige toegang tot SRGR na coronacrisis

Vanaf deze maand neemt RNW Media deel aan een internationaal partnerschap dat werkt om vrouwen en meisjes veilige toegang te geven tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), zoals abortuszorg en voorbehoedsmiddelen. Door de COVID-19 pandemie is SRGR op een tweede plan gekomen.

Het partnerschap wordt getrokken door de internationale gezondheidsorganisatie Marie
Stopes International (MSI). Daarnaast maakt ook de International Planned Parenthood
Federation (IPPF) deel uit van het project, dat is ontstaan met subsidie uit het crisisfonds van
Global Affairs Canada, een afdeling van de Canadese overheid. Dit fonds is bedoeld om
vrouwen, kinderen en jongeren te helpen die te maken hebben met gevolgen van de COVID-
19 pandemie. Uit het fonds is 3,22 miljoen euro beschikbaar voor SRGR. Het partnerschap
loopt tot eind maart 2021 en werkt in landen als Nigeria, Kenia, Senegal en Jemen, Ghana,
Togo, Bangladesh en de Filippijnen.

SRGR tijdens de coronacrisis
Tijdens de COVID-19 pandemie is SRGR op een tweede plan gekomen, toen primaire
levensbehoeften, zoals elke dag voedsel op tafel krijgen, belangrijker werden en zorg zich
vooral moest beperken tot noodhulp rond de pandemie. Ook hebben de verschillende
overheden, zoals in Afrika, sociale bijeenkomsten beperkt, reisverboden ingesteld en scholen
gesloten. Al deze maatregelen gingen ten koste van de toegang van vrouwen en meisjes tot
bijvoorbeeld veilige abortuszorg en voorbehoedsmiddelen. Minder voorlichting en toegang tot
SRGR kan leiden tot meer ongewenste zwangerschappen, en dus ook weer tot een stijging
van abortussen. Ook heeft tijdens de pandemie in veel landen een stijging plaatsgevonden van
huiselijk en ander gender-gerelateerd geweld.

Digitale platforms bieden potentieel
Wereldwijd heeft RNW Media tijdens de pandemie op haar Love Matters-platforms een ware
piek gezien van bezoekers die op zoek zijn naar informatie over seksuele en reproductieve
gezondheid, onder andere met de vraag hoe ze daar beter toegang tot kunnen krijgen. De Love
Matters-platforms zijn in de landen uitgegroeid tot een betrouwbare partner en digitale bron
van informatie. Meer toegang tot betrouwbare informatie en hulp bij seksuele
gezondheidsvragen is essentieel én nodig. Digitale platforms, waaronder sms, apps, sociale
media en hotlines, bieden het potentieel om daarmee meer vrouwen en jongeren te bereiken.
Daarom zet RNW Media haar expertise met digitale media in het project in.

Met de investering uit het project versterkt RNW Media de Love Matters platforms, zodat jongeren,
in het bijzonder jonge vrouwen, toegang blijven houden tot SRGR-informatie. RNW Media
gaat onder meer campagnes opzetten in de verschillende landen om het bewustzijn over
SRGR te vergroten. SRGR-experts en moderators van Love Matters zullen de jongeren
bijstaan en adviseren bij hun vragen en hen doorverwijzen naar diensten en dienstverleners,
onder andere naar contacten bij MSI en IPPF. Via digitaal onderzoek en via interviews hoopt
RNW Media een goed beeld te krijgen van hoe jonge vrouwen momenteel toegang hebben tot
SRGR-diensten, waaronder abortuszorg.

RNTC
Personeel van de twee andere partners krijgen verder training vanuit RNW Media’s Training
Center (RNTC) om de digitale betrokkenheid van jongeren op het gebied van SRGR te
verbeteren. Daarbij komen onderwerpen aan bod, zoals de nadruk op een plezierpositieve
benadering van SRGR, productie van overtuigende digitale inhoud en messaging en training
over digitale campagnes, digitale veiligheid en online SRHR-moderatie.

Over RNW Media
RNW Media is uitgegroeid van een internationale omroep (Radio Nederland Wereldomroep),
die meer dan 70 jaar geleden werd opgericht, tot een innovatieve startup die digitale media
gebruikt om sociale verandering te bevorderen. We ondersteunen onafhankelijke bloggers en
online journalisten en brengen jonge mensen samen op digitale platforms zoals websites,
WhatsApp, Facebook en Twitter. Via deze kanalen krijgen de jongeren betrouwbare
informatie. We bieden daar een veilige omgeving waar ze met elkaar een constructieve
dialoog aan kunnen gaan.

Volg RNW Media op social media: Twitter, Facebook en LinkedIn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Verbeek, communicatieadviseur
RNW Media op 06-36309106 of via [email protected]